Chováme skot bez tržní produkce mléka

Chováme křížence plemen: českého červenostrakatého skotu, charolias a piemontese.

V současnosti je možné na statku zahlédnout různé další druhy hospodářských zvířat.